Vind i segel

Segelduksfabriken

Spår C / Marinmuseum På Marinmuseum i Karlskrona finns artefakter sparade från den segelduksfabrik som Fabian Philip startade 1785 i Lyckeby strax utanför staden. Fabriken blev ett sätt för Philip att komma runt judereglementet och dess regler som tvingade judar att bo i de tre utvalda städerna där Karlskrona inte ingick.

Det var när en lösning presenterar sig genom flottans aldrig sinande behov av material som Fabian Philip introducerade idén att upprätta en segelduksfabrik i staden. Sådan nödvändig produktion saknades och eftersom Karlskrona var en örlogsstad särskilt anlagd för att kunna tillgodose flottans behov, var tillverkning av segelduk en smart affärsidé då staten på så sätt slapp dyra och omständliga transporter.

Med hjälp av sina vänner inom den mäktiga flottan såg Fabian Philip sin chans att presentera sin idé för kung Gustav III. Kungen gav honom tillstånd att anlägga fabriken med villkor att den färdigställdes inom tre månader. Han tilläts även fram tills dess att fortsätta bedriva handel.

Den första mars år 1785 upprättade Fabian Philip och två kompanjoner ett bolag som ska driva segelduksfabriken. Enligt kontraktet var det Fabian Philip som skulle stå för den faktiska driften. Fabriken förlades till Lyckeby på fastlandet utanför staden, där den blev en mittpunkt i Karlskronas framväxande industricentrum. För sin tid var det en stor fabriksrörelse, när den var som störst hade den 40 vävstolar och sysselsatte närmare 600 arbetare i och runt Karlskrona. Med fabriken som bas etablerade sig Fabian Philip som en av Karlskronas främsta innevånare.

Men efter uppgång följer ofta fall. Mot slutet av 1820-talet blev den tidigare så framgångsrika verksamheten utkonkurrerad av fabriker i Göteborg som visade sig kunna tillverka segel både billigare och bättre. År 1833 sade flottan upp kontraktet med Philip och fabriken lades ned. Fabian Philip och hans familj behövde hitta nya vägar för sin försörjning i Karlskrona.

 

Fördjupning

Nyfiken på Ulrika Sparre

Vi träffas en stormig vinterdag i början av mars månad i Ulrika Sparres ateljé som ligger i ett industriområde i Solna, Stockholm.

Läs mer