Ankomsten

Från Mecklenburg till Karlskrona

Spår A / Blekinge museum År 1780 anlände en 19-årig judisk man vid namn Fabian Philip från Tyskland till Karlskrona. Staden hade inte växt fram naturligt utan anlagts med flottans intressen i åtanke. Danmark och Sverige låg i återkommande krig vilket innebar att huvudstaden Stockholm låg för långt bort. Detta år firade staden 100 år!
Fabian Philips önskan var att en dag få betrakta Sverige som sitt hemland och att få bli en del av det svenska samhället. Vägen dit visade sig vara kantad av hinder. Hinder som innebar osäkerhet, oro och ständigt nya krav på anpassning.
Se Karlskronas historia i nytt ljus genom att följa Fabian Philips inträde och etablering i det svenska samhället.

Målning av Elias Martin år 1780

Fördjupning

Nyfiken på Ulrika Sparre

Vi träffas en stormig vinterdag i början av mars månad i Ulrika Sparres ateljé som ligger i ett industriområde i Solna, Stockholm.

Läs mer