MISHMASH

I museishopen erbjuder vi ett mishmash av svensk-judiskt kulturarv. Museets nya mönster är inspirerat av svensk-judiska kattuntryck*.

*Från slutet av 1700-talet kom den svenska kattunproduktionen, dvs block-tryckta bomullstyger, att domineras av judar. En av de mest framgångsrika verksamheterna var Blecktornet som drevs av familjen Lamm. Under kriget mot Ryssland 1808, då det var nödår och brist på tyg, användes Blecktornets kattuntyger för att göra sjukhusskjortor. Några av dessa sjukhusskjortor finns
nu att beskåda på Judiska museet.