SCROLLS – Nio digitala guider till Judiska museet

SCROLLS – Judiska museet x Beckmans Designhögskola

Under hösten har framtidens grafiska designers, Art Directors och visuella kommunikatörer fördjupat sig i den svensk-judiska historien och Judiska museets samlingar.

Resultatet redovisas i utställningen ’SCROLLS’ där studenter vid Beckmans Designhögskola i Stockholm har arbetat med digitala tekniker och skapat smartphone-baserade upplevelser som ger nya ingångar till museets basutställning Judarna & Sverige.

I projektet har olika digitala tekniker utforskats för att på nya sätt synliggöra delar av museet och den judiska berättelsen i Sverige. Augmented Reality ger en ytterligare dimension till ornament som hittas i museet samt till berättelsen om de vita bussarna som räddade judar från koncentrationsläger i slutskedet av andra världskriget. Ett annat arbete undrsöker hur en nästan femton år gammal fysisk utställning kan kokas ned i digitalt fickformat.

Andra arbeten tar vara på det digitalas möjligheter till medskapande. På så vis levandegörs t ex människorna bakom berättelserna i museimiljön genom att bjuda in besökare att lämna ett virtuellt meddelande, ett gästboksinlägg, som allt eftersom det fylls på, kommenterar vad det innebär att vara svensk och jude idag. I en annan guide utforskas ämnet tro genom den tusenåriga judiska traditionen chavruta, att diskutera tillsammans, tolka och förstå varför vi gör som vi gör. I projektet har frivilliga personer lämnat röstmeddelanden där de reflekterar kring tro och skapar på så vis ett flöde av tolkningar eller en slags chavruta på distans.

Utställningen SCROLLS – Nio digitala guider till Judiska museet visas t.o.m 1 november 2020.

Samtliga digitala guider fungerar på en vanlig smartphone och finns även tillgängliga på www.ninescrolls.se från 8 oktober kl 13.00.