STÖD JUDISKA MUSEET

Stöd oss!

Judiska museet berättar om det svensk-judiska kulturarvet. Här lär besökarna sig om det judiska livet i Sverige. Många kanske till och med möter det judiska för första gången genom ett besök på museet. 

Judiska museet finansieras delvis med allmänna medel men är beroende av stöd från olika håll. Tack vare gåvor och donationer kan museets verksamhet utvecklas och samlingarna kompletteras med nya föremål. Varje bidrag, oavsett storlek, har betydelse.

Med din hjälp kan vi kan vi tillgängliggöra en del av det svenska kulturarvet och öka kunskapen om den nationella judiska minoriteten.

Du kan hjälpa genom att:

Swisha ditt bidrag på 1234029914 eller betala in på bankgiro 5659-7594.
För att få ett chajdiplom skickat, kontakta Judiska museet.

För donationer från utlandet:
BIC/IBAN: HANDSESS / SE14 6000 0000 0003 0353 4338
Valuta: SEK 
Bank: Svenska Handelsbanken
Box 150 41
104 65 Stockholm