Skolprogram för alla åldrar

Judiska museet erbjuder flera skolprogram med fokus på judisk praktik och den svensk-judiska historien för olika åldersgrupper. Samtliga program är tydligt förankrade i läroplanen. 

Chag sameach!

Ett skolprogram om judiska högtider och traditioner. Det tar ca en timme och passar undervisning i religion för lågstadiet.

Under det judiska året firas många högtider. I det här programmet får eleverna lära sig om de största högtiderna och de traditioner som hör till. De får provsmaka matze och äpple med honung.

Dessutom får eleverna lära sig om den heliga skriften Toran och vad man gör i synagogan.

 

Skolprogram för alla åldrar

Judiska museet erbjuder flera skolprogram med fokus på judisk praktik och den svensk-judiska historien för olika åldersgrupper. Samtliga program är tydligt förankrade i läroplanen. 

Äter judar falukorv?

Grundkurs i judendom, tar ca en timme. Passar undervisning i religion och SO för mellanstadiet t.o.m gymnasiet.

Den heliga skriften är en central del av judendomen, men lika viktig är tolkningen av den. I den gamla synagogan på Själagårdsgatan får eleverna lära sig grunderna i judisk praktik och tankevärld.

Vi går igenom några av de mest centrala buden och praktikerna genom att gå till deras ursprung: Toran. Eleverna får även testa chavruta – den tusenåriga traditionen för lärande som utgår från att tillsammans diskutera, tolka och förstå varför man gör som man gör. 

 

Medborgarspelet

Lär dig om medborgarskapets historia, tar ca en och en halv timme. Passar kurserna samhällsvetenskap och historia, för årskurs 9 t.o.m gymnasiet.

Vad kan en judisk gårdfarihandlare från 1800-talet säga om invandring i Sverige idag? Vad är det för skillnad på att vara en undersåte mot att vara medborgare? Vägen till ett svenskt medborgarskap har sett olika ut genom tiderna. Men då som nu ställer samhället olika krav som både gör det möjligt och hindrar människor från att hitta ett nytt hem i Sverige.

Medborgarspelet är ett webbaserat spel som kan bokas i samband museibesök eller användas i klassrummet.

Material
Testa Medborgarspelet online
Lärarhandledning (.pdf)

Det stängda Sverige

Sverige under Förintelsen, tar ca en timme. Passar ämnet historia, för högstadiet t.o.m gymnasiet.

Utifrån autentiska källmaterial får eleverna lära sig om Sveriges agerande under åren 1938-1945. En period som inleds med stängda gränser för många av de judiska flyktingarna men som under krigets andra hälft övergår till en mer generös politik med flera räddningsinsatser.

Här får eleverna själva gräva i arkiven och utifrån källorna lära sig att diskutera och förstå det som skedde under krigsåren.

 

 Möt en överlevande från Förintelsen

Ett personligt möte med en överlevande, tar ca 2 timmar. Passar ämnet historia, för högstadiet t.o.m. gymnasiet.

Det autentiska mötet och den personliga berättelsen är centralt för att förstå Förintelsen. Det skapar möjlighet till fördjupad kunskap och reflektion. Än finns det människor som kan berätta.

För att boka möte med en överlevande, kontakta: bokning (at) judiskamuseet.se. OBS! begränsat med tillgängliga tider.

Pris, kontakt och nyhetsbrev

Vill du boka en skolvisning, veta mer om kommande program eller anmäla dig till lärarkvällar?

Pris skolvisning: 900 kr per visning.

För frågor eller bokning, kontakta museipedagog Marcus Rist, telefon: 072-209 90 59 eller e-post: bokning (at) judiskamuseet.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för lärare. Maila: info (at) judiskamuseet.se.

 

 

Digitala skolprogram

Vi erbjuder också digitala föreläsningar för skolor från hela landet. Vi anpassar föreläsningarna efter skolornas behov.

Möt museets pedagoger via Skype, Teams eller Zoom. Eleverna får förbereda frågor och läraren kommer med önskemål på fokus. Eftersom vi är det enda museet i Sverige som handlar om en religion är det extra relevant att kunna erbjuda något för skolor i hela landet.

Sveriges historia
En webbplattform med lektionsmaterial för grundskolan i ämnet historia. Här hittar du till exempel ”Walter Israels resväska” och historien om barntransporterna från Tyskland under 1930-talet där judiska barn fick komma till Sverige. Utforska Sveriges historia.