Skolprogram för alla åldrar

Judiska museet erbjuder flera skolprogram med fokus på judisk praktik och den svensk-judiska historien för olika åldersgrupper. Samtliga program är tydligt förankrade i läroplanen. 

Chag sameach!

Ett skolprogram om judiska högtider och traditioner. Det tar ca en timme och passar undervisning i religion för lågstadiet.

Under det judiska året firas många högtider. I det här programmet får eleverna lära sig om de största högtiderna och de traditioner som hör till. De får provsmaka matze och äpple med honung.

Dessutom får eleverna lära sig om den heliga skriften Toran och vad man gör i synagogan.

 

Skolprogram för alla åldrar

Judiska museet erbjuder flera skolprogram med fokus på judisk praktik och den svensk-judiska historien för olika åldersgrupper. Samtliga program är tydligt förankrade i läroplanen. 

Äter judar falukorv?

Grundkurs i judendom, tar ca en timme. Passar undervisning i religion och SO för mellanstadiet t.o.m gymnasiet.

Den heliga skriften är en central del av judendomen, men lika viktig är tolkningen av den. I den gamla synagogan på Själagårdsgatan får eleverna lära sig grunderna i judisk praktik och tankevärld.

Vi går igenom några av de mest centrala buden och praktikerna genom att gå till deras ursprung: Toran. Eleverna får även testa chavruta – den tusenåriga traditionen för lärande som utgår från att tillsammans diskutera, tolka och förstå varför man gör som man gör. 

 

Det stängda Sverige

Sverige under Förintelsen, tar ca en timme. Passar ämnet historia, för högstadiet t.o.m gymnasiet.

Utifrån autentiska källmaterial får eleverna lära sig om Sveriges agerande under åren 1938-1945. En period som inleds med stängda gränser för många av de judiska flyktingarna men som under krigets andra hälft övergår till en mer generös politik med flera räddningsinsatser.

Här får eleverna själva gräva i arkiven och utifrån källorna lära sig att diskutera och förstå det som skedde under krigsåren.

 

Digitala skolprogram

Vi erbjuder också digitala föreläsningar för skolor från hela landet. Vi anpassar föreläsningarna efter skolornas behov.

Möt museets pedagoger via Skype, Teams eller Zoom. Eleverna får förbereda frågor och läraren kommer med önskemål på fokus. Eftersom vi är det enda museet i Sverige som handlar om en religion är det extra relevant att kunna erbjuda något för skolor i hela landet. 

Sveriges historia
Sveriges historia är en webbplattform med lektionsmaterial för grundskolan i ämnet historia. Här hittar du till exempel lektionen Walters resväska där du får lära dig mer om barntransporterna där cirka 500 judiska barn fick komma till Sverige från Tyskland under 1938 och 1939.

Ta del av Walters resväska här! 

Pris, kontakt och nyhetsbrev

Vill du boka en skolvisning, veta mer om kommande program eller anmäla dig till lärarkvällar?

Pris skolvisning: 900 kr per visning. 

För frågor eller bokning, kontakta Judiska museets pedagog, telefon: 072-209 90 59 eller e-post: bokning (at) judiskamuseet.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för lärare. Maila: info (at) judiskamuseet.se.