Skolprogram på Judiska museet

Judiska museet erbjuder en rad olika skolprogram med fokus på den autentiska platsens historia, judisk praktik och den svensk-judiska historien. Samtliga program är tydligt förankrade i läroplanen. 

Vill du veta mer om våra kommande program får du gärna anmäla dig till vårt nyhetsbrev för lärare. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till: info (at) judiskamuseet.se.

Digital Q&A för skolor

Möt museets pedagoger via Skype, Teams eller Zoom. Eleverna får förbereda frågor  och läraren kommer med önskemål på särskilt fokus. Detta program ersätter inte ett besök, men är en resurs för skolor som inte kan komma till oss. Eftersom vi är det enda museet i Sverige som handlar om en religion är det extra relevant att kunna erbjuda något för skolor i hela Sverige.

För vidare frågor eller bokning, kontakta museipedagog Angelica Ruckstuhl:
Telefon 072-209 90 59, bokning (at) judiskamuseet.se.

Äter judar falukorv?

Grundkurs i judendom. Passar mellanstadiet t.o.m gymnasiet. Den heliga skriften är en central del av judendomen, men lika viktig är tolkningen av den. I den gamla synagogan på Själagårdsgatan får eleverna lära sig grunderna i judisk praktik och tankevärld.

Vi går igenom några av de mest centrala buden och praktikerna genom att gå till deras ursprung: Toran. Eleverna får även testa chavruta – den tusenåriga traditionen för lärande som utgår från att tillsammans diskutera, tolka och förstå varför man gör som man gör.

Medborgarspelet

Vägen in i det svenska samhället. Passar grundskola t.o.m gymnasiet. Vägen till ett svenskt medborgarskap har sett olika ut genom tiderna. Men då som nu ställer samhället olika krav som både gör det möjligt och hindrar människor från att hitta ett nytt hem i Sverige.

Vad kan en judisk gårdfarihandlare från 1800-talet säga om invandring i Sverige idag? Vad är det för skillnad på att vara en undersåte mot att vara medborgare? Med hjälp av nedslag i historien får eleverna lära sig om medborgarskapets historia, villkor och betydelse. Lanseras höst 2020.

Möt en överlevande från Förintelsen

Det autentiska mötet och den personliga berättelsen är centralt för att förstå Förintelsen. Det skapar möjlighet till fördjupad kunskap och reflektion. Än finns det människor som kan berätta.

Nya tider kommer finnas hösten 2020. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för lärare genom att maila till: info (at) judiskamuseet.se för att vara säker på att få information om när bokningen öppnar!

Det stängda Sverige

Sverige under Förintelsen. Passar högstadiet t.o.m gymnasiet. Utifrån autentiska källmaterial får eleverna lära sig om Sveriges agerande under åren 1938-1945. En period som inleds med stängda gränser för många av de judiska flyktingarna men som under krigets andra hälft övergår till en mer generös politik med flera räddningsinsatser.

Här får eleverna själva gräva i arkiven och utifrån källorna lära sig att diskutera och förstå det som skedde under krigsåren.