Traces of Existence

Nya platser. Nya människor. Nya berättelser. En ny historia.

Nu är projektet ”Traces of Existence” avslutat – ett konstnärligt projekt som pågått under två år på sex platser runt om i landet. På dessa platser har vi grävt efter det svensk-judiska kulturarvet och presenterat ny forskning. En konstnär bjöds in till varje plats för att kommentera, tolka och lägga till ett nytt perspektiv på berättelsen.  

Projektet möjliggjordes genom ett stort stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Läs mer

Traces of existence är en resa genom det judiska kulturarvet från slutet av 1600-talet till idag. Judiska Museet avtäcker, dammar av och återupptäcker den del av historien som kan vara välkänd för vissa, men dold för de flesta. Projektet breddar det svenska kulturarvet, och fogar in ännu en pusselbit, den judiska.

Men Traces of existence är också en resa genom historien om att hitta sin plats, ett hem, om att slå rot i ett annat land, i en annan kultur. Det judiska kulturarvet är ett invandrararv; det man tog med sig hit, som både färgar och färgas av det nya landet, det är historien om inträdet. Det är vad som ryms i den judiska erfarenheten.

Den pedagogiska verksamheten inom ramen för Traces of existence tar sin utgångspunkt i den judiska minoritetens berättelser om mötet med det svenska samhället. Varje plats ger ett nytt exempel på strategier för att hitta en plats och träda in i ett nytt sammanhang. Till varje plats har det gjorts program, visningar, workshops och annan verksamhet.

Med hjälp av en mångfald av perspektiv och röster på den autentiska platsen läggs grunden till en förståelse för de förutsättningar och det samhälle som omgav och formade dåtidens människor. På så sätt skapas ett nytt möte med historien.

Nytt källmaterialet väcker dessa perspektiv och röster till liv, kastar nytt ljus över händelserna och möjliggör både källkritik och en reflektion kring historiebruk.

Platser för Traces of Existence

TRACES OF EXISTENCE | JUDISKA MUSEET

Manus och regi · Projektledning: Christina Gamstorp, museichef Judiska museet
Konstnärlig ledare · Utställningsproducent: Åsa Andersson Broms, konstnär
Forskning och research: Elin Hinnemo, FD i historia
Programansvarig: Yael Fried, intendent Judiska museet
Fotografisk dokumentation: Åsa Andersson Broms
Med stöd av: Kulturstiftelsen Postkodlotteriet, Stockholm Stads Kulturförvaltning, Kulturrådet