LEDIGA JOBB

Var med och forma en helt ny verksamhet

Judiska museet söker en kommunikationsansvarig

Kommunikationsansvarig 75%

Judiska museet är mitt uppe i en stark utvecklingsfas och upparbetandet av nya kanaler, utformande av budskap och en varumärkesplattform kommer att vara en stor och betydelsefull del av arbetet. Museet har precis öppnat och arbetet kommer att präglas både av ett fortsatt strategiskt arbete, men också av omfattande kommunikativa insatser för att fortsätta att nå en allt större publik och nya publikgrupper under 2019/20. Idag består museet av en museichef, intendent, museipedagog och ett antal timanställda museilärare.

Under 2019 har ett omfattande arbete med att lansera det nya Judiska museet gjorts vilket utgått från en ny basutställning, en ny lokal och en helt ny inriktning och utformning av den museala verksamheten. Nya och utökade målgrupper kommer att vara ett viktigt fokus. Idag finns en fungerande webb, ett väletablerat Instagramkonto och FB samt ett nytt nyhetsbrev som når ca 1500 prenumeranter.

Judiska museet tar nu nästa steg i och med att det är en öppen verksamhet. Programverksamhet och tillfälliga utställningar kommer att ge museet en viktig plats i museisverige och en aktör även inom de frågor som är centrala för museets innehåll. Lanseringen och invigningen gav en fantastisk start. Två centrala målgrupper under nästa år kommer att vara svenska och utländska turister samt skolan. Speciellt skolan är central för att säkerställa museets långsiktiga finansiering.

Rollen innebär att vara strategiskt ansvarig för institutionen som varumärke och de tillfälliga utställningarna, arbeta med extern PR, omvärldsbevakning och som projektledare för utvecklingsprojekt inom organisationen tex hemsida, ny grafisk identitet.

Kommunikationsansvarig är direkt underställd och rapporterar till museichefen. Tjänsten är en projektanställning på två år med möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetstider och arbetsplats kan i viss mån utformas i dialog med museiledningen så att det går att kombinera med andra uppdrag.

Ansvarsområden / Arbetsuppgifter:

 • Initiera ett målgruppsarbete med syfte att ta fram en plan för hur nya grupper ska nås.
 • Utarbeta en strategisk kommunikations/marknadsföringsplan för Judiska museet.
 • Inom ramen för strategiska planer, utarbeta planer och ett strategiskt förhållningssätt till områden sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter).
 • Utarbeta en strategisk plan för museets pressarbete.
 • Bistå hela verksamheten med marknadssupport i form av ramverk för t.ex. grafisk manual.
 • Vara ansvarig projektledare för gemensamma verksamhetsutvecklingsprojekt t.ex. ny grafisk profil och hemsida i samband med övergripande strategiarbete.
 • Upphandla och hantera löpande kontakt med samarbetspartners t.ex. webb, formgivning och PR.
 • Upprätta och hantera lärarregister.
 • Ansvara för, utvärdera och utveckla verksamhetens kommunikationskanaler (webbplatser, nyhetsbrev, sociala medier etc.).
 • Producera pressmaterial; skapa, underhålla och sköta verksamhetens presskontakter.
 • Framställa och distribuera verksamhetens profilmaterial.

Kompetens / Kvalifikationer:

 • Relevant utbildning inom kommunikation och marknadsföring samt även med fördel utbildning inom ekonomi och museologi.
 • 4–5 års erfarenhet av liknande roll, med fördel inom kultursektorn.
 • Mycket goda kunskaper i MS Officepaketet och bildredigering.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift).

Vill du veta mer, kontakta museichef Christina Gamstorp på 070–399 23 52 eller christina.gamstorp@judiskamuseet.se. Skicka din ansökan till jobb@judiskamuseet.se senast 12 augusti 2019.