PORTRÄTTGALLERIET

Porträttgalleriet på kvinnoläktaren

Nu fyller vi den gamla synagogan med liv igen! Själagårdsgatan 19 utgjorde centrum för det tidiga judiska livet i Sverige. Många av de första judarna bodde i Gamla stan och var aktiva i både näringsliv och kungliga bestyr. I museets nya utställning på kvinnoläktaren möter du ett par av dem.

Här fanns bland andra David Hirsch, den tyska spännmakaren som i raseri slog sönder synagogans fönster men senare kom att driva Stockholms största kattuntryckeri. Eller Recha Michaelsson som gifte sig i den svenska nationaldräkten och överlevde två äkta män.

Synagogan var en plats för bön och religiösa auktoriteter har alltid varit noga med att hålla könen åtskilda under gudstjänst. På Själagårdsgatan finns kvinnoläktaren kvar, den upphöjda balkongen med strålande utsikt över lokalen dit kvinnorna var förpassade medan männen tog hand om det praktiska.

I Porträttgalleriet möter vi ett urval av dessa livsöden, i förgyllda ramar återvänder de till Själagårdsgatan med vittnesmål om sedan länge bortglömda historier om judiskt liv i Sverige.