JUDISKA MUSEETS SAMLING

Judiska museets samling består av föremål, fotografier, dokument, konst och arkiv. Samlingen är ett materiellt kulturarv från en av Sveriges nationella minoriteter och möjliggör nya perspektiv på vårt lands historia.

I samlingen finns idag ca 1600 föremål, 5000 fotografier och ett 50-tal arkiv som berättar om judiskt liv i Sverige från 1700-talet till idag. Det är allt ifrån skrivelser, brev och trycksaker till religiösa artefakter, tavlor och porslin. Förutom enskilda föremål innehåller samlingen flera arkiv från privatpersoner, familjer, organisationer och föreningar som har donerats till museet. Endast en liten del av Judiska museets samling är utställd. Den finns både på Judiska museet och på andra museer och institutioner som har föremål inlånade eller deponerade från oss. Större delen av samlingen förvaras idag i magasin. Vi arbetar just nu med att digitalisera samlingen i sin helhet.

Ta del av det digitaliserade materialet på DigitaltMuseum

Här lyfter vi några höjdpunkter från samlingen!