UR MUSEETS SAMLING

Samling hör till ett museums kärnverksamhet.

Judiska museets samlingar består av föremål, bilder, dokument, brev och konst. Dessa innehåller ett materiellt kulturarv från en av Sveriges nationella minoriteter, vilket möjliggör nya perspektiv på vår lands historia.

Endast en liten del av Judiska museets samlingar är utställda genom andra museer och institutioner som har föremål inlånade eller deponerade från oss. De flesta föremålen finns idag förvarade i magasin. Museet vill tillgängliggöra samlingarna för alla som vill lära av dem, och därför kan du här ta del av några utvalda highlights. Arbete pågår för närvarande med att digitalisera samlingarna i sin helhet.