ICKE-VETANDETS MOLN (THE CLOUD OF UNKNOWING)

Icke-vetandets moln av Bea Szenfeld

Ny installation på Judiska museet! Icke-vetandets moln är en installation i form av ett moln i papper av designern Bea Szenfeld. Från 4 maj 2023 svävar det i den gamla synagogan. 

Icke-vetandets moln, som är skapad för Judiska museet, svävar högt uppe i den gamla synagogan. Bea Szenfelds poetiska moln vävs skickligt samman med det snidade molnet som pryder den ursprungliga predikstolens överbyggnad. Denna typ av moln finns bland annat i Norrköpings synagoga och har antagligen sina rötter i den kristna tanketraditionen, även om det inom det judiska också finns föreställningar om en gud som sitter i skyarna.

”Att betrakta moln görs av vetenskapliga skäl men det är också kontemplativt. En global minskning av moln har observerats, och molnfysiker världen runt studerar hur detta påverkar vårt klimat. Molnet har sedan länge ett starkt symbolvärde och visualiserar det ogripbara i tillvaron, föränderlighet och ensamhet. Det har en gudomlig kraft i flera religioner genom att symbolisera gudarnas hem. Inspirationen till detta verk kommer bland annat från boken The Cloud of Unknowing, skriven i slutet på 1300-talet, en tid som påminner om idag. Ett Europa som var fylld av oro, uppbrott och krig. Men det var inte bara en ond tid, för 1300-talet var mystikens stora århundrade. Och molnskådning har alltid varit, och är än idag, ett sorglöst kontemplativt tidsfördriv där molnen blir naturens poesi och en symbol för övergång och förändring.”
Bea Szenfeld

Om Bea Szenfeld
Bea Szenfeld är designer och arbetar gärna i oväntade material. Hon har utvecklat pappershantverket till en helt egen genre och hennes experimentella och konstnärliga pappersplagg har burits av bland annat Lady Gaga och Björk. Bea Szenfeld (f. 1972) är bland annat utbildad vid Beckmans designhögskola. Hennes verk har ställts ut på till exempel Dunkers kulturhus, Röhsska museet, Liljevalchs konsthall och Somerset House i London samt ingår i samlingarna hos bland annat Statens konstråd, Kulturen i Lund och Nordiska museet.

Tack till Lessebo Paper!

Foto: Jean-Baptiste Beranger