Judarna & Sverige

Judarna & Sverige

Judiska museets basutställning är en tidsresa genom det judiska kulturarvet och den svenska historien.

Den första akten speglar den tidiga judiska invandringen, judereglementets vedermödor och hur en judisk församling etableras. Ett något friare liv och en större geografisk spridning skildras i den andra akten och den tredje sätter fingret på vad som händer när den judiska minoriteten helt plötsligt får en plats där de kan leva i majoritet. Däremellan finns en tid när mycket få judar tilläts komma till Sverige.

Utställningen väver samman judarnas historia i Sverige som rymmer många erfarenheter att av hitta sin plats i ett nytt land, med den judiska tankevärlden och judendomens praktik. Samtidskonsten har också en självklar plats i utställningen, som en påminnelse om länken mellan då och nu.

Museet samling, som delvis infogats i basutställningen, består av ca 1500 föremål och 3000 fotografier. Den väcker viktiga frågor om hur en minoritets kulturarv samlats och varför.