Judarna & Sverige

Judiska museets nya basutställning är en tidsresa för det judiska kulturarvet genom svensk historia. Den första akten speglar den tidiga judiska invandringen, judereglementets vedermödor och hur en judisk församling etableras. Ett något friare liv och en större geografisk spridning skildras i den andra akten och den tredje sätter fingret på vad som händer när den judiska minoriteten helt plötsligt får en plats där de kan leva i majoritet. Däremellan finns en tid när mycket få judar tilläts komma till Sverige.

Utställningen väver samman judarnas historia i Sverige som rymmer många erfarenheter att av hitta sin plats i ett nytt land, med den judiska tankevärlden och judendomens praktik. Samtidskonsten har också en självklar plats i utställningen, som en påminnelse om länken mellan då och nu.

Museet samlings, som delvis infogats i basutställningen, är inte stor, ca 800 föremål. Men den väcker viktiga frågor om hur en minoretts kulturarv samlats och varför. Det öppna magasinet kretsar krig både judiska och icke-judiska samlande och museets som en skattgömma för det judiska kulturarvet. Att belysa samlingen på det är sättet sätter relationen mellan minoritet och majoritet i blixtbelysning.