ULRIKA SPARRE
MEDBORGARSPELET

Ljudverk av Ulrika Sparre

Nocha Eleonora Philip 1790 – 1860 var Fabian och Rosas Philips enda barn. Enligt judisk tradition ska dottern lämna hemmet för att flytta till makens utökade familj och bostadsort. Så skedde inte för matriarken Eleonora. Hennes man Jerachmiel (Joakim) Moses Ruben hämtades från Hamburg till Karlskrona.

Joakim och Eleonora fick i rask takt fem söner åren 1812–1818. År 1825 föddes dottern Emma och år 1827 dottern Adele Fredrika. Men Joakim Moses Ruben var uppenbarligen inte den tillgång för Eleonora eller familjens verksamheten som Fabian Philip hoppats. Skilsmässan 1833 är ett faktum och den är troligtvis en av de allra första bland judar i Sverige. Att den utfärdades av rabbindomstolen i Stockholm antyder att initiativet tagits av Eleonora Ruben.

Eleonora var en självständig och stark kvinna som tillsammans med sina barn gav sig ut på en Europaresa i början av 1840-talet. Hon hade ett stort kulturellt intresse och tillsammans med barnen besökte hon teatrar och operahus i Lübeck, Hamburg, Braunschweig, Kassel, Paris, Milano Verona, Prag, Dresden och Berlin. På resan från Milano till Verona noterar hon: Grönskan är yppig. Vingårdarna är oändliga. De oräkneliga bersåerna och alléerna är även de gjorda av vin. T.o.m. cypress- och fruktträden är omslingrade av vinstockar. Med klokhet och skarpsinne används allt för att åstadkomma en flerfaldig avkastning.

Familjen besöker såväl kyrkor som synagogor och Eleonora Ruben ger uttryck för sin egen trosuppfattning. Eleonora var engagerad i Carlskrona Läsesällskap som var besjälat av upplysningstanken. Fabian Philip och dottern Eleonora Ruben var vid olika tillfällen medlemmar i sällskapet vilket antyder att hon också omfattade upplysningens ideal. Eleonora bodde ofta på Afvelsgärde vilket var familjens sommarviste som hennes far förvärvade 1811. Vid ett flertal tillfällen antecknas att familjen äter forell till middag.

Nocha Eleonora Ruben (Philip)
Född 1790 Död 1860

Här vilar
Kvinna, fru Nocha
dotter till Meschullam
hon avled tisdagen
den 29 Tevet
och jordfästes torsdagen den
2 Scherat 5620

Må hennes själ upptagas i det eviga livets förbund

Genom ljudupptagningar gjorda med kontaktmikrofoner har konstnären Ulrika Sparre plockat upp vibrationer och ljud från marken och den gravsten som tillhör Nocha Eleonora Ruben.

#ulrikasparre #tracesofexistence #medborgarspelet

Nocha Eleonora Ruben (Philip)
Född 1790 Död 1860

Här vilar
Kvinna, fru Nocha
dotter till Meschullam
hon avled tisdagen
den 29 Tevet
och jordfästes torsdagen den
2 Schevat 5620

Må hennes själ upptagas i det eviga livets förbund

Nocha Eleonora Philip 1790–1860

Fördjupning

Nyfiken på Ulrika Sparre

Vi träffas en stormig vinterdag i början av mars månad i Ulrika Sparres ateljé som ligger i ett industriområde i Solna, Stockholm.

Läs mer