introduktion

Spåra judisk existens i Karlskrona

Traces of Existence är en resa genom det svensk-judiska kulturarvet från slutet av 1600-talet till idag. Judiska museet avtäcker och återupptäcker den del av historien som kan vara välkänd för vissa, men dold för andra. Projektet breddar det svenska kulturarvet genom att foga in ännu en pusselbit – den judiska.

Medborgarspelet

År 1779 införde kung Gustav III Sveriges första lag om religionsfrihet. Denna lag gällde enbart för personer som var födda i utlandet. Dessa skulle från och med nu få tillåtelse att praktisera sin religion när de flyttade till Sverige.

Fabian Philip emigrerade från Tyskland till Sverige 1780, alltså året därpå, och hans judiska trosuppfattning var nu alltså inte ett hinder. Han ville skapa ett rikt liv för sig själv och sin familj och valde Karlskrona till sin hemstad. Men hur skulle livet bli för denna judiska entreprenör med stora drömmar?

Följ med på en spännande resa i Fabian Philips fotspår, följ hans inträde och etablering i det svenska samhället.

Fördjupning

Nyfiken på Ulrika Sparre

Vi träffas en stormig vinterdag i början av mars månad i Ulrika Sparres ateljé som ligger i ett industriområde i Solna, Stockholm.

Läs mer