Det konstnärliga nedslaget

Konstnär: Ulrika Sparre

Nedslaget i Karlskrona som Judiska museet gör genom Traces of Existence är inte bara ett historiskt sökande utan också en konstnärlig betraktelse av liv och samhälle, av lagar och hinder, integration och medborgarskap. Genom konstnären Ulrika Sparres tolkning återspeglas den historiska kontexten i Karlskrona och ges ett universellt och mänskligt perspektiv.

Ulrika Sparres konstnärliga uttryck balanserar elegant mellan minimalism och humor, mellan vetenskap och mystik. Hon är likt Emanuel Swedenborg en uppfinnare och vetenskapsman och genom sin konstnärliga praktik söker hon efter frekvenser som når andliga världar. Sparre har i sitt konstnärskap en egensinnig sensibilitet för mänskligt handlande och en förmåga att genomlysa de lager av mänsklighet som formar ett samhälle.

Under fyra torsdagar upplåter Blekinge Läns Tidning en helsida som ett utställningsrum åt konstnären. På Blekinge museum påbörjas en vandring i stadsrummet som är länkad till verken i tidningen. Historien kretsar kring Fabian Philip, en ung judisk man som etablerar en segelduksfabrik i örlogsstaden i slutet på 1700-talet. Philips historia är kantad av både ilska och uttalade hot mot en trög statsmakt, men också av ära och medaljer från det omgivande samhället. Det är i spåren av de autentiska platserna, arkiven, breven och berättelserna som Ulrika Sparre tar sin utgångspunkt.

I ett av Sparres fyra verk fångas ljuden från Fabian Philips enda dotter, Eleonora Rubens gravsten upp, i ett annat organiseras en guidad tur i spåren av familjen Philips (Rubens) mångfacetterade verksamhet. Sparre tolkar också Fabian Philips frustrerade korrespondens om medborgarskap och kampen mot judereglementets restriktioner i ett textverk. En vacker pesachservis, dammig och oanvänd i ett skåp i familjens stora gård Afvelsgärde, berättar om stora sällskap med långväga gäster, om judiska seder och en släkts långa historia. Ulrika Sparre söker efter ledtrådar om segelduks tillverkning, Marinmuseums båtverkstad. Guidad tur i liten bil. Följer spåren av familjen Philip/Ruben genom Karlskrona.

Hör ljudverket här
Läs mer om Ulrika Sparre på hennes hemsida

Fördjupning

Nyfiken på Ulrika Sparre

Vi träffas en stormig vinterdag i början av mars månad i Ulrika Sparres ateljé som ligger i ett industriområde i Solna, Stockholm.

Läs mer