Nyfiken på Ulrika Sparre

Ateljésamtal med Ulrika

 

Vi träffas en stormig vinterdag i början av mars månad i Ulrika Sparres ateljé som ligger i ett industriområde i Solna, Stockholm. Vi talar om konstnärliga arbetsprocesser, om att nå ut till en bred publik och om hur man gör historien relevant idag.

– Det började med att jag fick ett uppdrag att arbeta kring Karlskrona, jag fick sätta mig in i den judiska historien som sträckte sig över en tidsperiod på 200 år och jag introducerades till Fabian Philip och hans olika verksamheter. Jag valde att begränsa mitt arbete till en period på 40 år vilket kändes hanterbart.

 

– De fyra verk som jag har skapat kommer att publiceras i Blekinge läns tidning under fyra veckor. För mig blev detta ett helt nytt sätt att arbeta, en fantastisk möjlighet, en ny plats!  Dels har jag valt att lyfta upp historiska platser i Karlskrona, men jag vill även utgå från temat som bottnar i frågor som; vad är vårt ursprung och vad är existens? Sedan ville jag också lyfta historien till en samtida kontext, och hur man får detta att kännas relevant. Jag vill hitta ett sätt att berätta historien idag. Alla verk utgår från olika tolkningar av judereglementet i Karlskrona.

 

– Jag tänker att när Fabian Philip kom till Sverige med sin familj funderade han säkert på sin tillvaro, sin plats. Idag funderar vi över vår tillvaro och plats. Det är samma frågeställningar då som nu. Vi möter problem men skapar även strategier. Jag tror inte att människan har förändrats och jag tänker att historien i stor utsträckning upprepar sig.

 

Vad vill du att vi som besökare skall bära med oss?

–Jag tänker att hela projektet syftar till att vi ska reflektera över vår egna existens. Hur ser min historia ut? Hur påverkar det mig idag? Vad har förändrats? Det tänker jag mycket på, vad finns kvar?

Ett samtal och en podd av Daniela Auerbach, mars 2018