Mitt hem min borg!

Inte vilken gård som helst

Spår D / Rubenska Gården Fabian Philip köper Rubenska gården år 1806. Han var då en mycket respekterad man i Karlskrona med flera affärsintressen. Hans segelduksfabrik var stadens största arbetsplats om man undantar flottan. Stadens fattiga engagerades också av Fabian Philip. De sysselsattes med att spinna tråd av hampa till segelduk. Detta blev ett lyckosamt arrangemang där fabriken fick arbetskraft samtidigt som Karlskrona för första gången fick något som liknar fattigvård.

För Fabian Philip själv var det dessutom en viktig fjäder i hatten. Han uppfattades nu som en nyttig samhällsmedborgare och han fick till och med medalj av kungen.

År 1811 köpte Fabian Philip den största jordbruksfastigheten i Lyckeby – Afvelsgärde herrgård. Det var inte vilken gård som helst: det var här som Karl XI bodde när han beslutade att anlägga staden Karlskrona. Afvelsgärde blir familjen Philips sommarresidens och här påbörjar Philip sin bana som lantbrukare. Med köpet av Afvelsgärde markerar Philip sin sociala ställning genom att ta steget in i den blekingska aristokratin.

© Karlskronabloggen

Endast några få judar kunde under judereglementets tid etablera sig som godsägare i Sverige.

När segelduksfabriken inte längre lönade sig var  det som lantbrukare och godsägare Fabian Philips efterkommande kunde bibehålla sin framstående ställning i samhället.

Kung Karl XIII

Fördjupning

Nyfiken på Ulrika Sparre

Vi träffas en stormig vinterdag i början av mars månad i Ulrika Sparres ateljé som ligger i ett industriområde i Solna, Stockholm.

Läs mer