Jag var där!

Brev som källa

Vi har inte mycket personlig information om de två judiska familjerna, deras relation till varandra eller varför de söker sig just till Sverige. Israel Mandel (senare Carl Christian Mandel) kom från Hamburg och Moses Jacob (senare Gustav Michael Renat) från Wien. Några källor antyder att Jacob var kock eller koksmästare hos Mandel som fungerade likt en talesperson för gruppen.

Hedvig Eleonora Renata är den tydligaste rösten från familjerna som hörs genom arkivens källor. I sin förtvivlan skriver hon själv två personliga brev som vädjar till kung Karl XII att fortsätta betala ut det understöd som tidigare beviljats hennes man. Detta gör hon genom att påpeka att också hon döptes och därför borde understödet gälla även henne. Mycket tyder på att hennes böner inte vinner gehör.

Brev undertecknat Hevig Eleonora Renata, en högt bedrövad änka. Ställd till kung Karl XII. Hedvig Eleonoras supplik, odat., Acta Ecclesiastica, RA.