Det stora judedopet

Makt och historiesyn

Måndagen den 29 september genomfördes vad som senare kom att kallas Det stora judedopet. Till höger om högaltaret finner du dopkapellet där en del av dopfunten som användes fortfarande står.

Familjernas personliga tankar om dopet saknas helt. Därför är dopförättaren Bezelius beskrivning vår huvudsakliga källa. Ibland kan dessa uppgifter vara svåra att tolka. Bezelius rapporterade exempelvis före dopet om att en hustru till en av de två judiska männen inte ville konvertera. Mannen hotade därför om skilsmässa för att få henne på andra tankar. Vem hon var och varför hon gjorde motstånd är idag okänt.

Porträtt av Christophorus Bezelius. Prästvigd 1655, död 1689. Tillhör Tyska S:ta Gertrud församling.
Bild av försättsblad. Bezelius, C., Die Herrlichkeit des Christenthums.
Avbildning av Det stora judedopet. Dopförättare Bezelius stående vid dopfunten med de två familjerna knäböjande kring sig. Till vänster syns kungaläktaren. Kopparstick av Sartorius ur Bezelius, C., Die Herrlichkeit des Christenthums