Kunglig glans

Det angelägna dopet

Till vänster om högaltaret finner du den upphöjda kungaläktaren varifrån den enväldige kung Karl XI blickar från tillsammans med sin familj.

Det stora judedopet skedde med Karl XI:s välsignelse. För att ytterligare markera händelsens betydelse var kungafamiljen dopvittnen. I källorna ser vi också att kungen, utöver den kollekt som tas upp på dopdagen också ur egen kassa betalade ut ett årligt understöd till en av männen.

Det var även efter kungligheter som familjernas nya namn hämtades. Israel Mandel blev Carl Christian Mandel och hans hustru fick namn efter drottning Ulrika Eleonora. Moses Jacob blev Gustav Michael Renat med hustru Hedvig Eleonora Renata.

Kungligt brev dat. 13 november 1686, Statskontorets arkiv, RA. Undertecknat med Karl XI:s underskrivt. I brevets nedre vänsterkant finns anteckning Till statsfond för Gustaf Michael Renat.