Ankomst

Lördag 17 maj, 1681

I Europa under 1600-talet var de flesta judar fattiga och levde samlade i städer. Var de fick bosätta sig och vad de fick arbeta med var strängt reglerat. I Sverige fanns det inte någon sådan reglering, men inte heller några judar i landet före 1680-talet.

De två familjerna, totalt tolv personer, som lördagen den 17 maj 1681 ankommer till Gamla stans hamn är bland de första som slår sig ner i landet med avsikten att konvertera till kristendomen. Bara fem år senare blev det förbjudet att bosätta sig i Sverige utan att konvertera. Först i och med religionslagstiftningen 1779 blev det åter möjligt för en jude att leva i Sverige och utöva sin religion.

De enda kända avbildningarna av de två judiska familjerna som konverterade till kristendomen 29 september 1681 är de av familjefäderna Carl Christian Mandel (Israel Mandel) samt Gustav Michael Renatus (Moses Jacob). Dessa återfinns i dopförättaren Bezelius bok, utgiven några år efter dopet. Kopparstick av Sartorius ur Bezelius, C., Die Herrlichkeit des Christenthums.
Två judiska familjer ankommer till Gamla stans hamn lördag 17 maj, 1681. Även om många hus har ersatts idag ligger de flesta gator så som under 1600-talet. De flesta hus var byggda av sten med verkstäder eller salubodar på bottenvåningen. Till höger i bild syns slottet Tre kronor och bredvid Storkyrkan. Ett hundra tal meter från Storkyrkan syns Tyska kyrkans torn. Detalj av gravyr. Dahlbergh, E: Gravör Swidde, W., Stokholmia Orientem versus/Stockholm från öster. 1963. KB.

Detalj av gravyr. Dahlbergh, E: Gravör Swidde, W., Stokholmia Orientem versus/Stockholm från öster. 1963. KB.