I väntans rum

Storkyrkan, Gamla stan

Ett hundratal meter nordväst om Tyska kyrkan ligger Storkyrkan där konsistoriet sammanträdde på söndagar. Dit skulle Stockholms invånare vända sig i frågor som kyrkan hade ansvar för.

Dagen efter de två judiska familjernas ankomst överlämnar Israel Mandel två rekommendationsbrev som försäkrar att familjerna är allvarliga i sin önskan att konvertera till kristendomen. Det är främst dessa brev, konsistoriets protokoll och den ansvarige prästen Bezelius skildringar som är de källor som finns bevarade för oss idag.

Två judiska familjer ankommer till Gamla stans hamn lördag 17 maj, 1681. Även om många hus har ersatts idag ligger de flesta gator så som under 1600-talet. De flesta hus var byggda av sten med verkstäder eller salubodar på bottenvåningen. Till höger i bild syns slottet Tre kronor och bredvid Storkyrkan. Ett hundra tal meter från Storkyrkan syns Tyska kyrkans torn. Detalj av gravyr. Dahlbergh, E: Gravör Swidde, W., Stokholmia Orientem versus/Stockholm från öster. 1963. KB.