Traces of Existence

Nya platser. Nya människor. Nya berättelser. En ny historia.
Traces of Existence är ett konstnärligt projekt utanför det museala rummet och en kunskapsplattform där ny forskning synliggörs och berättas. Sju konstnärer har bjudits in för att kommentera, tolka och lägga nya perspektiv på platserna och berättelserna. Det är det allmängiltiga som Traces of Existence vill lyfta fram, det som förenar oss människor, inte det som skiljer oss åt. Genom att koppla samman berättelser med deras autentiska plats skapas förutsättningarna för ett nytt möte med historien.

Traces of existence är en resa genom det judiska kulturarvet från slutet av 1600-talet till idag. Judiska Museet avtäcker, dammar av och återupptäcker den del av historien som kan vara välkänd för vissa, men dold för de flesta. Projektet breddar det svenska kulturarvet, och fogar in ännu en pusselbit, den judiska.

Läs mer om projektet

Men Traces of existence är också en resa genom historien om att hitta sin plats, ett hem, om att slå rot i ett annat land, i en annan kultur. Det judiska kulturarvet är ett invandrararv; det man tog med sig hit, som både färgar och färgas av det nya landet, det är historien om inträdet. Det är vad som ryms i den judiska erfarenheten.

Hösten 2017 öppnar den första konstnärligt tillfälligt gestaltade platsen i Stockholm och fram till hösten 2018 kommer ytterligare sex platser runt om i landet att tolkas av samtida konstnärer. Följ museet, forskare och konstnärer när vi nystar i historien. Det blir programkvällar, workshops, guidade turer och skolvisningar.

Den pedagogiska verksamheten
Den pedagogiska verksamheten inom ramen för Traces of existence tar sin utgångspunkt i den judiska minoritetens berättelser om mötet med det svenska samhället. Varje plats ger ett nytt exempel på strategier för att hitta en plats och träda in i ett nytt sammanhang.

Med hjälp av en mångfald av perspektiv och röster på den autentiska platsen läggs grunden till en förståelse för de förutsättningar och det samhälle som omgav och formade dåtidens människor. På så sätt skapas ett nytt möte med historien.

Nytt källmaterialet väcker dessa perspektiv och röster till liv, kastar nytt ljus över händelserna och möjliggör både källkritik och en reflektion kring historiebruk.

Museets pedagoger jobbar idag för fullt med att följa forskare och konstnärer i deras arbete med att väcka de sju platsernas berättelser till liv. Program, visningar och annan verksamhet kring de utvalda platserna läggs ut efter hand. Håll utkik på Facebook, hemsida eller skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för de allra senaste nyheterna.

Platser för Traces of Existence