Traces of Existence
– Kattun är cotton

JUDISKA MUSEET
C/O NORRKÖPINGS STADSMUSEUM
5 MAJ – 2 SEP, 2018
MED VERK AV ELSA CHARTIN

Kattun är cotton i Norrköping är den tredje anhalten i utställningsserien Traces of Existence där Judiska museet återupptäcker och synliggör det svensk-judiska kulturarvet. Men vi gör inte bara det, vi breddar också den svenska historien genom att berätta om det okända, om det som inte tidigare varit inkluderat. Det är spännande men också lite avslöjande hur vi tidigare byggt den svenska berättelsen. Homogen, begriplig och ”svensk”. För vad är egentligen kulturarvet? Är det vad vi ser runtomkring oss, det vi kan beskåda i montrarna på svenska museer? Eller är det kanske det som inte syns, det som ligger förborgat i arkiven och bland de föremål som inte visas upp. Vad syns och vad är det som inte syns? Vem är det som väljer kulturarvet?

Många gånger har det judiska kulturarvet inte hittat sin plats. Det har fallit i glömska eller förvisats till något annan än vad det de facto är. Artefakterna i den gamla synagogan i Gamla stan betraktades som museiföremål först när de blev en del av Sjömanskyrkan och därifrån samlades in som kyrkokonst. Det kulturarv som skapades under judereglementet kom att tillhöra den judiska nationen, som var helt avskild från den svenska.

Många föremål har klassificerats som svenska och de judiska berättelserna har glömts bort eller inte tagits med. Kanske för att man inte då förstod betydelsen av det. Men frågan om vad som är judiskt är inte enkelt, varje föremål eller immateriellt kulturarv rymmer många berättelser och många perspektiv. I föremålens proveniens ligger ju berättelser, historia och kunskap förborgad. Vad och vilket som väljs är den spännande frågan. Och vad som händer när man väljer om.

I Norrköping letar vi fram de gamla judiska kattuntrycken från kattuntryckerierna som etableras i slutet av 1700-talet. Färgerna och mönstren som förstås haft betydelse för den svenska mönsterskatten, tolkas och omtolkas av konstnären Elsa Chartin. Et voilá, ett helt nytt tyg, inspirerat av det gamla men omistligt präglat av vår tid. Nya färger, nya mönster, nya uttryck, precis om de judiska kattuntryckarna förnyade och skapade något annorlunda i 1700-talets Sverige. Nu görs det igen, det gamla får nya uttryck och kulturarvet återuppväcks och lever vidare i nya skepnader. Så berikande för det svenska som är så mycket mindre svenskt än vad många kan ana.

Upptäck våra poddar

PROGRAM

Vernissage i Lördag 5 maj kl. 14.00
Traces of Existence – Kattun är Cotton

5 maj – 2 september 2018
Norrköpings stadsmuseum
Elsa Chartins verk finns att se i lusthuset utanför museet

Vernissage | Invigs av Christina Gamstorp, museichef, Judiska Museet, och Bror-Tommy Sturk, museichef, Norrköpings stadsmuseum
Artist talk | Konstnären Elsa Chartin i samtal med Åsa Andersson Broms, konstnärlig ledare.

Torsdag 17 maj kl. 18.00
Gömda spår av judiska Norrköping
Runt om Sverige finns gömda spår av judisk existens. Hur bär man sig åt för att finna och tolka dem?  Judiska museets forskare Elin Hinnemo berätta om projektet Traces of Existence och hur Sverige hanterat den judiska minoriteten.

Torsdag 24 maj kl. 18.00
Judiskt liv i Sverige
Judiska museet intendent Yael Fried berättar om judar och judiskt liv i Sverige idag. Vad innebär det att ha en judisk identitet?

Fler programpunkter kan komma under utställnings perioden

Judiska museet c/o Norrköpings Stadsmuseum
Norrköpings stadsmuseum, Västgötegatan 21, 602 21 Norrköping
www.norrkopingsstadsmuseum.se