Elsa Chartin: konstnär

Elsa Chartain: konstnär

Elsa Chartin är mönstrets och taktilitetens mästare. Hennes unika arbetssätt blandar målmedvetenhet med slump, det uttänkta med det otänkta. När jag första gången mötte Elsa och hennes arbete, slogs jag av hennes och självklara förhållningssätt som hon ger sitt konstnärskap. Ett förhållningssätt som på det där fina sättet välkomnar en in i en ny och obekant konstnärsprocess Det är i hennes arbete som mönstrets upprepning och felsteg möts och där nyanser av toner bildar mening. Jag förstår på ett nytt sätt hur kunskap produceras och hur det otänkta; mutationen kan ge upphov till det egna, det nya.

Under en lång tid har Chartin arbetat med shibori, en japansk mönsterteknik där bomullstyger viks, buntas hårt och färgas. Det är som genom en trollformel. Uträkningar och avancerad logik vecklar ut sig till en berättelse. Det är i översättningen mellan mönstrets historia och Chartins arbete som nya tolkningar kan göras. Hennes arbetsmetod blir en metafor för hur fragment ur historien viks ihop, buntas och färgas för att sedan omtolkas och vecklas ut till en ny erfarenhet.

Traces of Existence är ett äventyr. Det tar oss runt Sverige till autentiska platser där historien utspelat sig. Varje plats och varje historia kräver sitt speciella konstnärskap. Kattunets historia är bokstavligen gränsöverskridande, mönster och influenser tar sig genom de judiska entreprenörerna till Sverige under sent 1700- tal. Liksom i Elsa Chartins arbeten finns ett bevarande och upplösning av tradition och tillhörighet i samma andetag.

Elsa har sökt efter kattunets mösterskatter och efter ett eget förhållningssätt till kattunet (som bygger på blockteknik) och på vilket sätt det skulle kunna införlivas och utveckla hennes konstnärskap och i Traces of Existence. Kattun var under skråsamhället inte något för alla, det smögs, trots regelverk ibland in i fodret på rocken eller under kjolens fåll. Färger och mönster skiftade över tid och spred sig så småningom över hela Sverige.

Mönstrets repetition och avvikelse har bearbetats och utvecklats i Chartins arbeten. Det blir till en hybrid mellan olika influenser och tekniker. Historien och trycktekniker har passerat genom ett konstnärskap, bearbetats och formats till en stark personlig iakttagelse av en mångbottnad historia. De tunna bomullstygerna som hon både färgat och tryckt på, släpper inte bara igenom ljus och mönster, det släpper också igenom historiens lager och upplöser uppfattningen om tid.

Åsa Andersson Broms | Konstnärlig ledare