Det judiska Norrköping

Det judiska Norrköping och den ”evangeliska” skylten

Judiska museet har träffat den tidigare stadsantikvarien Ann-Charlotte Hertz i Norrköping. Hon berättar om det Norrköping som mötte de första judar som kom till staden i slutet av 1700-talet, om hur de försörjde sig och skapade sig ett liv där.

I centrum för detta judiska liv stod den Marcusska gården som Jacob Marcus fick genom en märklig ”julgåva”. Ett villkor för gåvan var att en enorm koppartavla med kristet budskap skulle hänga för alla att beskåda i husets förnämsta rum. Hör judiska museets intendent Yael Fried berätta om gåvan och träffa konservatorerna som arbetat med tavlan.

Annmarie Christensson, konservator
Judiska museet: Yael Fried, intendent
Ann-Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarien i Norrköping

Ann Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarien i Norrköping berättar om den judiska historien i Norrköping. Här på plats där den Marcuska gården låg.

Upptäck våra poddar

PROGRAM

Vernissage i Lördag 5 maj kl. 14.00
Traces of Existence – Kattun är Cotton

5 maj – 2 september 2018
Norrköpings stadsmuseum
Elsa Chartins verk finns att se i lusthuset utanför museet

Vernissage | Invigs av Christina Gamstorp, museichef, Judiska Museet, och Bror-Tommy Sturk, museichef, Norrköpings stadsmuseum
Artist talk | Konstnären Elsa Chartin i samtal med Åsa Andersson Broms, konstnärlig ledare.

Torsdag 17 maj kl. 18.00
Gömda spår av judiska Norrköping
Runt om Sverige finns gömda spår av judisk existens. Hur bär man sig åt för att finna och tolka dem? Judiska museets forskare Elin Hinnemo berätta om projektet Traces of Existence och hur Sverige hanterat den judiska minoriteten.

Torsdag 24 maj kl. 18.00
Judiskt liv i Sverige
Judiska museet intendent Yael Fried berättar om judar och judiskt liv i Sverige idag. Vad innebär det att ha en judisk identitet?

Fler programpunkter kan komma under utställnings perioden

Judiska museet c/o Norrköpings Stadsmuseum
Norrköpings stadsmuseum, Västgötegatan 21, 602 21 Norrköping
www.norrkopingsstadsmuseum.se