Konstnär: Johannes Heldén

Konstnär: Johannes Heldén

Att konstnärligt arbeta med ett historiskt material är komplext och mångfacetterat. Än mer speciellt och invecklat är det att närma sig ett historiskt material som ”inte riktigt” syns eller hörs. Det är knapphändigt återberättat och inte formulerat eller dokumenterat som andra historiska berättelser. Likväl finns den där, berättelsen, den behöver kanske bara berättas för att vi ska vilja lyssna.

När jag, tillsammans med konstnären Johannes Heldén, besökte Borås för att göra vår första research på platsen kände jag mig som en blandning mellan en ghostbusterjägare och David Attenborough. Båda är på jakt efter bevis av existens. Den ene från ett metafysiskt perspektiv, den andra ur ett vetenskapligt. I Borås står de historiska fabriksbyggnaderna kvar i centrum. Arbetarbostädernas adresser är kvar men ljuden, människorna och livet från då är såklart borta. Trots det vet vi att bakom fabrikernas gamla tegelväggar och fabrikörernas kontorsdörrar finns berättelser kvar. Spår av historia kan vara subtila. Som en ljusskiftning i den mörknade kontorsdörren av mahogny, där ett annat namn och en annan titel än på den person som idag arbetar bakom denna dörr framträder. ”Lönekontoret” står det på en annan av dörrarna inne på Erlahuset (Erikson & Larsson AB). Andra berättelser är dolda i arkiv eller i fabrikernas liggare och många gömmer sig i den svenska arbetslivshistoriens dokumentation, osynliga och gömda bakom ett annat berättarperspektiv.

Genom de konstnärliga produktioner vi gjort inom Traces of Existence har betraktelseavståndet till historien och reflektionen av vår samtid spelat en viktig roll. I den här utställningen utmanar konstnären Johannes Heldén vår perception av historien och låter betraktaren vända blicken från centrum för att upptäcka det perifera, det som skymtar i ögonvrån. Ljudet från symaskinernas generatorer har energiomvandlats, frekvenser har fått en ny form och ljudet omvandlats till tid. Det är ingen tillfällighet att det är konstnären Johannes Heldén som arbetar med den här platsens historia. Det mellanrum som uppstår mellan det som finns att berätta och det som ännu inte har en berättelse är just ett sådant rum som Heldéns konstnärliga skicklighet kan omvandla till ett växthus där historiska fragment skolas till nya universum. Johannes Heldéns konstnärskap och tankevärld tycks befinna sig lika mycket i det förflutna som i framtiden. Han rör sig obehindrat längs en parallell och imaginär tidsaxel på vilken han kan sammanföra flera verkligheter.

Det är från Erlabolagets gamla huvudkontor på Österlånggatan 72, idag Borås Stads Arbetslivsförvaltning, som vi valt att visa tre platsspecifika verk. Ett av dem kan beskådas ovanför entrén. Där, på fasaden, hänger en bild som ser ut att vara ett astronomiskt mätresultat, men som i själva verket är den bild som uppstått när generatorns ljudvågor transformerats genom ett konstnärskap. Det är också den bildens frekvenser som är utgångs-punkten för de text- och ljudverk som finns att se och höra under kontorstid inne i byggnaden. Idag utförs ett annat arbete här. Bakom samma kontorsdörrar behandlas idag frågor om arbete, liv och integration.

Åsa Andersson Broms Konstnärlig ledare Traces of Existence