Postad av: Jörgen

24 juni, 2019

Ständigt ifrågasättande av mig själv

Ständigt ifrågasättande av mig själv

Jag ständigt ifrågasätter mig själv. Det är i mitt privatliv såsom i mitt yrkesliv. Jag känner sällan eller aldrig nöjd med något jag presterar. Min analys av detta är att jag aldrig fick något beröm eller övriga bekräftelser när jag växte upp. De tillfällen när jag initialt kände att jag gjort något bra uteblev alltid berömmet varför jag då avfärdade tanken att jag presterat något bra. Jag har vänt detta till något positivt och är själv mycket noga med att snabbt berömma och uppmuntra goda prestationer.