Postad av: Gravplats i Olomouc, Tjeckien

29 juni, 2020

Gravplats i Olomouc, Tjeckien

Gravplats i Olomouc, Tjeckien

Detta är min och min brors morfars släkts gravplats i Olomouc. Vår morfar flydde från andra världskriget och många i hans familj förintades i koncentrationsläger. Vi fick se gravplatsen och gravstenen först 2013 när vi på besökt släktingar i Tjeckien och det var en upplevelse som skakade om oss i grunden. Vi visste inte att det var så många i vår morfars släkt som hade förintats i koncentrationslägren.