Villkor

Genom att dela din berättelse på judiskamuseet.se och därmed få fritt inträde till museet som kan användas vid ett besök, godkänner du att rättigheterna till berättelsen övergår till Judiska museet och kan komma att publiceras på judiskamuseet.se samt att den kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

Du behöver vara 18 år för att få ge din berättelse. Värdet på inträdet är 100 kr.