MEZUZA

Vad innebär det att komma hem? Är en inflytt i en gammal judisk lokal att komma hem? Det är frågor vi nu ställer oss väl på plats i den gamla synagogan. De flesta av museets föremål i samlingen har tillhört någons hem, mycket judaica görs för hemmabruk då judendomen utspelar sig till stor del i hemmet, i vardagen. En mezuza på dörren signalerar ett judiskt hem. Just denna mezuza vann 2012 första pris i en judaicatävling, och är gjord av konstnären Annie Winblad Jakubowski.

Stommen till mezuzan är tillverkad av stål och utgör de första orden i shemabönen, vilken nämner just budet att ”skriva dem [buden] på dörrposterna i ditt hus och på dina portar,” och även står på den lilla pergamentbiten. Virveln upptill symboliserar Kaoset, som föregick ordets och skriftens skapelse.