HAGGADA FRÅN 1695

Högtiden pesach firas till minne av israeliternas uttåg ur Egypten. Vid högtidens början läser man ur en haggada, en bok som berättar om uttåget ur Egypten och innehåller rabbinska kommentarer om hur firandet ska gå till.

Denna haggada är tryckt i Amsterdam 1695. Etsningarna är utförda av Abraham Bar-Jacob (ca 1669–1730), en tysk pastor som konverterade till judendom och bosatte sig i Amsterdam.

Bar-Jacob baserade sina illustrationer på kristna bildverk och kartor av det heliga landet. Etsningarna i haggadan blev otroligt populära och satte en ny standard för den här typen av illustrationer i haggadot, de böcker som används under sedermåltiden under högtiden pesach.

Bild: JUD00342 ur Judiska museets samling