SAMLING: ANNA RIWKIN-BRICK

Judiska museets samling består av ca 1500 objekt. I samlingen ingår bland annat föremål, fotografier, konst och arkivmaterial. Mycket är ovärderligt men också outforskat: till exempel museets stora samling av fotografier, dagböcker, böcker och dokument om och av Anna Riwkin-Brick. Just nu håller vi på att digitalisera och tillgängliggöra vår Riwkin-Bricksamling.

En av Sveriges mest uppmärksammade fotografer
Anna Riwkin-Brick (1908-1970) är en av Sveriges mest uppmärksammade fotografer. Hon kom särskilt att specialisera sig på dans-, teater- och porträttfotografi, men är också känd för sina barnböcker, resereportage och dokumentationer av samiskt, romskt och judiskt liv i Sverige. Hennes verksamhet som fotograf sträcker sig över fyra världsdelar och lika många decennier.

1929 gifte sig Anna Riwkin med Daniel Brick (1903-1987) i Wien. Samma år öppnade hon egen ateljé och etablerade sig som fotograf i Stockholm. Som ung fotograf kom Anna Riwkin-Brick tidigt i kontakt med tidens svenska kulturpersonligheter. Hon umgicks i litterära och konstnärliga kretsar och tillhörde gruppen kring tidskriften Spektrum, som grundades 1931 av Annas bror, Josef Riwkin. Hemma hos paret Riwkin-Brick samlades en stor och brokig vänkrets. 

Resereportage
Från 1940-talet och framåt gjorde Anna Riwkin-Brick flera resereportage för de nya bildtidningarna Se, Vi och Vecko-Journalen. Under resorna dokumenterade hon bland annat samiskt och romskt liv i Sverige. Reportagen fick ett stort genomslag och gavs också ut i bokform. Samarbetet med journalisten Elly Jannes resulterade i böckerna Renarna visar vägen (1942) och Vandrande by (1950). Tillsammans med författaren Ivar Lo-Johansson gav hon ut boken Zigenarväg (1955). Materialet från resorna blev också i flera fall en grund för Riwkin-Bricks många barnböcker. Anna Riwkin-Brick dokumenterade även RFSU:s tidiga verksamhet och Elise Ottesen-Jensens föreläsningsturnéer.

Resor till Israel
Förutom det judiska livet i Sverige och resereportagen dokumenterade Anna Riwkin-Brick även livet och utvecklingen i Israel. Hon engagerade sig tidigt för sionismen och uppbyggnadsarbetet av den nya judiska staten. Tillsammans med sin man, Daniel Brick, gav hon ut böckerna Palestina (1948) och Israel i går i dag i morgon (1955). Fotografierna från Israel publicerades även regelbundet i tidskriften Judisk Krönika. Riwkin-Bricks många resor till Israel resulterade också i de två barnböckerna Eli bor i Israel (1964) och Miriam bor i en Kibbutz (1969).

Bilderböcker om barn
Under sin levnad gav Anna Riwkin-Brick ut ett trettiotal böcker. Mest kända är hennes bilderböcker om barn från olika delar av världen. Flera av böckerna skrevs av Astrid Lindgren, bland annat boken Lilibet cirkusbarn, publicerad 1960. Lilibet och hennes familj var en del av Cirkus Scott, som grundades av familjen Bronett. Boken översattes till flera språk och var den femte i serien om barn i olika delar av världen.

Idag finns Anna Riwkin-Brick bland annat representerad på Judiska museet, Moderna Museet och Fotografiska.

Här kan du ta del av Judiska museets Riwkin-Bricksamling