AARON ISAACS BIBEL

Aaron Isaacs bibel är ett av de mest värdefulla föremålen i Judiska museets basutställning.

Aaron Isaac (17301816) var en tysk-judisk handelsman och sigillgravör. 1775 fick han ett kungligt skyddsbrev, som gav honom tillstånd att vistas i Sverige utan att behöva konvertera till kristendomen. Han blev därmed den första jude som fick rätt att bosätta sig i Sverige och utöva sin religion.

Bibeln innehåller Toran, dvs de fem Moseböckerna, samt Targum Onkelos – kommentarer på arameiska från första århundradet. Boken trycktes i Sulzbach 1735, en viktig plats för just judiskt boktryckande. Omslaget är i brunt skinn med Aaron Isaacs namn i förgyllt stämpeltryck och har vackert formade metallspännen som håller ihop pärmarna.

Enligt den rabbinska judendomen är shavuot, som infaller på våren, den högtid som firar mottagandet av Toran, och därmed grunden till hela den judiska läran. Därför utvecklades en tradition att hylla denna händelse med en natt fylld av studier, kallad tikun leil shavuot. Man studerar Tora, Talmud och andra källor. Man diskuterar, kommenterar, resonerar, lär sig av varandra.

Aaron Isaacs bibel är deponerad på Judiska museet av Judiska församlingen i Stockholm.