AARON ISAACS BIBEL

Visserligen deponerad av judiska församlingen i Stockholm, men ändå en av museets absolut mest värdefulla föremål, är Aaron Isaacs bibel. Den innehåller Toran, dvs de fem Moseböckerna, samt Targum Onkelos – kommentarer på arameiska från första århundradet. Boken trycktes i Sulzbach 1735, en viktig plats för just judiskt boktryckande. Omslaget är i brunt skinn med Aarons namn i förgyllt stämpeltryck och har vackert formade metallspännen som håller ihop pärmarna. Detta måste även ha varit en av hans egna mest oskattbara föremål.

Enligt den rabbinska judendomen är shavuot, som infaller på våren, den högtid som firar mottagandet av Toran, och därmed grunden till hela den judiska läran. Därför utvecklades en tradition att hylla denna händelse med en natt fylld av studier, kallad tikun leil shavuot. Man studerar Toran, Talmud och andra källor. Man diskuterar, kommenterar, resonerar, lär sig av varandra. Kanske satt Aaron Isaac och de andra judarna en sen vårkväll i början av 1800-talet uppe i den nya, fina synagogan på Själagårdsgatan 19 och studerade Onkelos kommentarer till mottagandet av Toran vid Sinai berg?