Postad av: Ulf Hedin

24 juni, 2019

Nån som har koll på framtiden

Nån som har koll på framtiden

När jag var agnostiker och tonåring blev jag utmanad att finna den världsbild som bäst förklarar världen som den ser ut och fungerar.
Jag läste bl.a. i Bibeln en profet (Hesekiel) som uttalade sig om en del nationer i mellersta östern. I kap 26 uttalade han sig om Tyrus (en mäktig handelsstad i södra Libanon). Hesekiel föddes på 600-talet f.Kr. i Israel. Han förutsäger att Tyrus ska
1. bli intagen av Nebukadressar (från Babel, ungefär nuvarande Irak) + många folk.
2. bli jämnad med marken.
3. kastas i havet med allt trä, grus och sten.
4. bli en kal klippa där man torkar fisknät.
5. få folket dödat med svärd.
6. bli berövad på skatter och handelsvaror.
Mycket riktigt så dröjde det inte länge förrän Nebukadressar kom med många folk och erövrade staden och jämnade den med marken. De som kunde flydde till en ö en bit utanför staden och förskansade sig där och klarade sig. Några hundra år senare kom Alexander den store från Grekland med sin arme och skyfflade resterna av staden ut i havet och gjorde på så sätt en väg ut till ön så att den intogs.
När jag begrundade detta och en del andra profetior som gått i uppfyllelse, så tänkte jag att det inte kan vara så att profeterna lyckades chansa rätt. Det måste finnas någon som står utanför tiden som kommunicerade med profeten. Kan det vara den Gud som Bibeln förutsätter, jag det verkar vara det mest troliga.
Sedan dess har jag lärt känna den Guden mer och mer. Jag har sett hur trovärdig han är inom Naturvetenskap, Omsorg