Postad av: Stolt judinna

7 januari, 2020

Min underbara Morfar

Idag är jag 63 år och när jag var 27 år levde min älskade Morfar i Holland där han tjänstgjorde som ortodox rabbin. Min nuvarande make och jag ville flytta ihop för att så småningom bygga vårt eget bo. Vi ville leva med judiska traditioner men absolut inte ortodoxt på något vis.
Eftersom jag förstod att min Morfar för egen del tyckte att bo ihop och gifta sig var två saker som hörde ihop skrev jag ett brev om våra planer om att flytta ihop trots att vi inte hade för avsikt att gifta oss på ett bra tag.Hans svar var att vad du än gör så älskar jag dig! Det kallar jag för tolerans och för det älskade jag min Morfar. Min förhoppning är att vi får växa upp i ett samhälle som präglas av mer tolerans för våra olikheter och våra olika val för hur vi lever.