PRESS

Dekorationsmåleri från 1800-talet funnet i den gamla synagogan i Gamla stan.

Genom ett stort bidrag från Länsstyrelsen kan nu Judiska museet avtäcka mer av det judiska kulturarvet – dolt under många lager av målarfärg.

Under arbetet inför öppnandet av Judiska museet i den gamla synagogan i Gamla stan kunde man snart ana att det kunde finnas något dolt under ytan. En räkning från en målare, daterad 1811, hittades. På räkningen stod det bl.a. skrivet ”Decoreradt 10 halfbågar med rosetter målade en Bronce med fina Rabatter och skuggstreck..”

Fyndet av målarräkningen gjorde att vi försiktigt kunde börja skrapa lite på ytan. Det var som att dra undan en gardin, helt plötsligt kom ett okänt judiskt kulturarv fram. Tack vare bidraget från Länsstyrelsen kan vi nu fortsätta arbetet med att frilägga, centimeter för centimeter, det vackra dekorationsmåleriet från tiden då det var en aktiv synagoga här. Ett arbete som man som besökare också kommer att kunna följa när museet väl har öppnat. Det känns ju extra roligt att inte bara förmedla det som är gömt under lager av målarfärg utan också ge kunskaper om hur man återställer det, säger Christina Gamstorp, museichef på Judiska museet.

Antikvarier som har varit på plats menar att det här är ett fantastiskt fynd även ur ett internationellt perspektiv. Dekorationsmåleriet har förmodligen influenser från Tyskland. Med tanke på den enorma förlusten av synagogor inom det tyskspråkiga kulturområdet skulle det här kunna vara den enda bevarade synagogan med tyskt dekorationsmåleri från 1800-talet.

Judiska museet slår upp portarna till det nya museet i Gamla stan den 6 juni 2019.

När: 6 juni kl.
Var: Själagårdsgatan 19, Gamla stan
Mer information: judiskamuseet.se
För pressförfrågningar kontakta:
Karin Schöllin, karin.schollin@smallworld.se eller 0730-44 98 53
Therese Sheats, therese.sheats@judiskamuseet.se eller 070-224 01 47