Ett nytt museum växer fram

Museet har äntligen blivit med magasin.

Magasinet är ju lika mycket som det öppna tillgängliga museet en oerhört central del i vårt arbete att tillgängliggöra det judiska kulturarvet. Nu har vi möjlighet att äntligen få en mycket bättre överblick över de föremål som ingår i samlingen, göra det lättare att byta ut föremål i vår nya basutställning eller göra separatutställningar utifrån de fantastiska föremål som vår lilla men mycket värdefulla samling innehåller. Och vi kan samla in nytt, bara den insamling vi nu gjort med föremål från efterkrigstiden har lett till otroliga spännande fynd och ny kunskap.

Men först ska allt det som sedan tre år legat förborgat i varligt inslagna små paket med bomullssnöre om, packas upp, fotograferas och avsynas. Listor på konservatorsinsatser ska upprättas och allt ska samlas i vår databas för att så småningom kunna tillgängliggöras för våra nyfikna besökare. Museets arkiv ska förtecknas och förhoppningsvis kan det också leda till att museet kan initiera spännande forskning kring det som finns i vår ägo.

Helt enkelt början på ett nytt spännande kapitel i museets historia.