Ett nytt museum växer fram

Affischen för museets första utställning inom ramen för Traces of existence – Det stora judedopet – är på plats i tunnelbanan.

Vilket frenetiskt arbete det varit de sista veckorna, affischer ska få form, vernissagekortet ska tas fram, pressarbete ska initieras, pressmeddelanden författas och budskapet börja kablas ut över stan. Den sista solbrännan från vistelsen på Capri bleknade snabbt, lugnet fick ge vika för en mycket mer produktionsorienterad fas, konstverket ska snart på plats i Tyska kyrkan, skyltar sättas upp och de ljudspår som berättar historien om det stora judedopet i Tyska kyrkan 29 september 1691, ska slutredigeras. Men snart, snart är allt klart.