TEFILLIN

Tefillin, böneremmar, består alltid av ett par – en för huvudet och en för handen. Man bär
dem vid morgonbönen, och inuti ligger små pergamentsbitar med texter från Toran. De
flesta tefillin som finns i museets samling vet vi inte mycket om, och för just denna inget
annat än att ägaren bar initialerna HS, vilka syns broderade på sammetspåsen.

Tefillin och dess påse är den näst vanligaste föremålstypen i museets samlingar efter
medaljer. De är inte bara intressanta ur ett religiöst perspektiv, eller som representanter för
tradition och hantverk, utan det är också viktigt att vi frågar oss varför museet har ett så
stort antal. Ett sätt att förstå samlingen är att ställa frågor till den: Hur har de samlats in?
Varför väljer folk att donera sina böneremmar? Är det beviset på en assimilationsprocess?
En sekularisering? Vad säger dessa föremål om det judiska livet i Sverige idag och förut?