SYNAGOGAN PÅ SJÄLAGÅRDSGATAN 19

På platsen för detta hus låg det medeltida Vårfrugillet. Under riksdagarna fram till 1755 hade bondeståndet sin möteslokal här och under 1700-talet inrymdes stadens auktionskammare i huset. Mellan 1795 och 1870 låg här Judiska Församlingens synagoga. I byggnaden där Judiska Museet nu har flyttat in bad man, studerade man och grälade man i närmare 100 år. Mellan de bastanta pelarna och uppifrån på läktaren, två meter över de slitna golvplankorna, riktades folks blickar mot den heliga arken arken och dess gyllene blomstermotiv.

Efter att judiska församlingen sålt huset och byggt nytt i Kungsträdgården, flyttade Sjömanskyrkan in ett tag, för att sedan upplåta lokalerna till polisen. Där det tidigare varit badrum blev nu celler, och där Aaron Isaac och hans församling suttit blev poliskonstapelns kontor. Kvinnornas läktare rymde arkivet. Efter ytterligare drygt hundra år omvandlades lokalen till kontor och ett mötesbord tog plats där torarullarna en gång lästes upp. Spår av dessa historiska skikt finns ännu kvar, nu som en del av Judiska Museets samlingar.