OKÄNT DOKUMENT

I Judiska Museets samlingar ingår inte bara föremål också arkiv – dokument, fotografier, brev och vykort. En stor del av detta är outforskat, och vi vet ofta inte något varken om innehåll eller om upphovsperson. Dokumenten finns dessutom på flera olika språk och i varierande handstilar. Det gör det svårt att tyda dem, och kräver en hel del tid för att transkribera och analysera.

Det här är därför ett förhållandevis obekant dokument. Det återfinns bland andra papper som rör den tidigare överrabbinen i Stockholm, Marcus Ehrenpreis. Texten är skriven på solitreo, den kursiva handstil ladino, även kallat jude(o)-spanska, skrevs på, och daterat 1913. Ehrenpreis var innan han kom till Stockholm 1914 rabbin i Bulgarien, ett land med sefardisk kultur och språk – det vill säga med ursprung i det medeltida Spanien.

Föremålet belyser dilemmat många museer har, nämligen att saker som lämnas in ibland saknar proveniens, alltså information om dess historia och tidigare ägare. Det tar lång tid att undersöka handlingarna, kanske översätta, samt sätta in föremålet i sitt sammanhang. Samtidigt är det ju precis det museer vill och ska göra – ta fram ny kunskap om föremål och koppla dem till större berättelser om människors öden och livsvillkor.