KIPPA

Vad är en kippa? När och av vem bärs den? Hur kan den se ut? Varför används den? Vad händer om man inte har något hår att fästa den i? Ett föremål kan väcka många frågor och fungera som navet i diskussioner kring identitet, religion och traditioner.

Med start under 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny pedagogisk verksamhet som med avstamp i föremålet väcker nyfikenhet och frågor kring aktuella ämnen. Kippan visar hur man från ett föremål enkelt kan lyfta frågor om kön, genus, mode, identitetstillhörighet och religionens plats i det moderna samhället, frågor som dryftas med stort intresse runt om i Sverige idag. Den här kippan har bärarens initialer samt det vanliga judiska motivet av en davidsstjärna, broderat i guldtråd. Davidsstjärnan är numera den kanske mest kända judiska symbolen, men det var först på 1900-talet, i och med sionismen, som den blev populär som identitetsmarkör på tex halsband och, som här, kippor.