ISRAELISK CHANUKIA

Vinterhögtiden chanuka, som alltid varit en av de mindre högtiderna i den judiska kalendern, fick en ny betydelse i och med sionismen och staten Israels födelse. Chanukaberättelsens hjältar, mackabéerna, kämpade för religionsfrihet under grekiskt styre och ville motverka det hellenistiska inflytandet på den judiska kulturen. I modern tid började högtiden i större utsträckning att kopplas samman med samtiden och dess behov av ett frihetens budskap. Efter Förintelsen fick chanukas historiska teman av förtryck, identitet, religionsfrihet och strävandet för nationell självständighet ny aktualitet.

Med tanke på detta blir föremålet i fokus extra intressant, då mötet mellan historien och samtiden tar sig uttryck rent fysiskt. Plåten har ett klassiskt motiv man ofta finner på chanukior – lejon – medan ljushållarna är gamla patronhylsor. På den här chanukian får dagens Israel ta rollen som det judiska folkets försvarare, men man kan också se det som en symbol för omformandet av dödliga vapen till fredliga syften. Det är kanske detta ammunition ska användas till – att bringa ljus i en mörk tid.