HAGGADA FRÅN 1837

Pesach är den högtid som firas till minne av israeliternas uttåg ur Egypten. Vid högtidens början läser man ur haggadan, den bok där den här berättelsen finns nedtecknad tillsammans med rabbinska kommentarer om hur firandet ska gå till. Till minne av denna händelse äter man inte spannmålsprodukter, chamets, och för att vara helt säker på att man inte har några i sin ägo under pesach ska man inte bara städa huset extra fint, utan även sälja dem.

I denna haggada från Prag, tryckt 1837, finns ett sådant säljkontrakt på sista sidan, redo att fyllas i. Själva haggadan är på hebreiska och arameiska, men kontraktet är på jiddisch. Mitt i boken ser man också tydliga spår av vin- och matrester, just där själva pesachmåltiden börjar. Boken har tillhört Leo Rosenblüth, välkänd sångare och kompositör, tillika kantor i Stockholms judiska församling 1931-76. Han ägde ett stort bibliotek, vilket till stor del hamnat på Judiska Museet.