Ett nytt museum växer fram

Jakten på det svensk-judiska kulturarvet går vidare. I förra veckan reste vi ner till Karlskrona för att frilägga spåren av judisk existens i Karlskrona. Och lyfta fram judereglementet som ett hinder på vägen för den judiska gruppen att ta sig in i det svenska samhället.

På 1600-talet döptes de judar som ville bosätta sig i Sverige. 1774 fick Aaron Isaac som första jude i Sverige behålla sin judiska tro men redan 1782 lagstagade den svenska riksdagen om det sk. judereglementet som reglerade judars försörjningsmöjligheter och var de kunde bosätta sig. Stockholm, Göteborg och Norrköping blev platser där judar fick bosätta sig, Karlskrona var inte en av de anvisade städerna men tack vare goda förbindelser med flottan lyckades Fabian Philip etablera sig i Karlskrona. Han startade en segelduksfabrik och blev så småningom mycket etablerad i staden. Spåren efter honom och hans familj är många.

Museet samarbetar med Blekinge Länsmuseum och under perioden 15 mars- 15 april kommer vi att återupptäcka och damma av de judiska spåren i Karlskrona. Och visa vilka konsekvenser det s.k. judereglementet fick för Karlskronas judar. Följ med till ytterligare en spännande plats på vår resa runt Sverige. Det blir en audioguide, en omfattande programverksamhet och verk av konstnären Ulrika Sparre.