STÖD MUSEET

Stöd oss!

Judiska museet finansieras bara delvis med allmänna medel. Tack vare gåvor och donationer kan museets verksamhet utvecklas och samlingarna kompletteras med nya föremål. Varje bidrag, oavsett storlek, har betydelse.

 

Med din hjälp kan vi:

 • Tillgängliggöra en del av det svenska kulturarvet
 • Bevara, vårda och utöka samlingarna
 • Restaurera den gamla synagogan
 • Utforma nya, spännande pedagogiska program
 • Köpa in montrar
 • Öka kunskapen om den judiska nationella minoriteten

Du kan hjälpa genom att:

 • Bli sponsor
 • Bli medlem i Judiska museets vänförening
 • Donera föremål, fastigheter eller kapital
 • Testamentera
 • Skänka en minnesgåva, chajdiplom
 • Hyra våra lokaler

Swisha ditt bidrag på 1234029914 eller betala in på bankgiro 5659-7594.
För att få ett chajdiplom skickat, kontakta museet.

För donationer från utlandet:
BIC/IBAN: HANDSESS / SE14 6000 0000 0003 0353 4338
Valuta: SEK 
Bank: Svenska Handelsbanken Gamla Stan
Box 2273
103 17 Stockholm

Vill du donera föremål, fotografier, dokument eller arkivalier till Judiska museet?

Judiska Museet samlar, förvaltar och bevarar den judiska pusselbiten i det svenska kulturarvet. Vi arbetar aktivt med att komplettera museets samling av föremål med berättelser, ljud och bilder och sätter in dem i ett sammanhang för att ge nya perspektiv.

Beslut om förvärv tas av museets intendent och museichef efter de riktlinjer som Judiska Museet styrelse fastslagit. Judiska Museets följer gängse internationella, etiska riktlinjer som ICOM har upprättat, vid emottagande av nya föremål.

Om du vill donera ett föremål, kontakta oss.

Stort tack för ditt engagemang!