Ett nytt museum växer fram

Idag hålls Remember & React – Malmöforumet om hågkomst av Förintelsen och kampen mot antisemitismen. Ett mycket viktigt initiativ från den svenska regeringen som också de facto kommer att innebära ökad säkerhet för svenska judar, ett nytt Förintelsemuseum i Stockholm, och ett ökat fokus på judiskt liv i Sverige och dess villkor. Andra länder förväntas göra liknanden åtaganden.

När Stefan Lövdén besökte Judiska museet för några veckor betonades starkt kopplingen mellan hågkomst av Förintelsen och kunskapen om judisk närvaro i Sverige under flera hundra år. Det är två sidor av samma mynt och den judiska historien får inte återigen reduceras till en historia om Förintelsen. Den måste ständigt kompletteras med den judiska historian och det judiska kulturarvet. Arbetet med hågkomst av Förintelsen och de moraliska implikationer som ryms i detta skeende hänger intimt samman med det judiska livet och det är antisemitismen- eller hatet mot judarna –  som knyter dem samman.  Genom den judiska historien är antisemitismen ständigt närvarande i det omgivande samhället.

Antisemitismen är inte som all annan rasism. Antisemitismen rymmer många föreställningar om judisk makt och inflytande som gör judar till ett hot. Det är väldigt tydligt i dagens samhälle när nätet översköljs av konspirationsteorier om judisk makt. Antisemitismens idégods har, liksom i de flesta europeiska länder, långa och djupa rötter i det svenska samhället. Redan när judar fick bosättningsrätt i Sverige 1774 möttes de av uppretade folkmassor och reaktioner i svensk press. Resultatet blev judereglementet som infördes 1782, en starkt diskriminerande lagstiftning som reglerade den s.k. judiska nationen. Judar fick bosätta sig i tre städer; Stockholm, Göteborg och Norrköping. Judarna var utestängda från att bedriva hantverk inom skråväsendet och de förväntades leva för sig själva och gifta sig med varandra. Ändå kritiserades reglementet för att vara alltför generöst mot judarna. Varje försök till en liberalisering gav upphov till antisemitiska utbrott; förstörelse av judisk egendom, kampanjer i pressen och antijudiska pamfletter spreds. Inte oväntat följde borttagande av judereglementet 1838 av nya upplopp. Den östjudiska invandringen från 1850-talets mitt gav också upphov till en ökande antisemitism. Gårdfarihandeln, vanligt förekommande hos de nyligen invandrade judarna, karikerades med starkt antisemitiska skämtteckningar i svensk press.

I slutet av 1800-talet började nationalistiska idéer svepa in över Europa och nationalismen förde med sig tankar om ”ett land, ett folk, en nation”. Svensken blev svensk, och invandraren ”en främmande”. Bland de grupper av ”främmande element” som den svenska staten ville bli av med, fanns östeuropeiska judar. För att hindra dessa grupper att resa in i Sverige tillkom 1914 en ny lag som gav myndigheterna rätten att neka inresa. 1927 kom den första utlänningslagen för att skydda svensk arbetsmarknad och ”bevara den svenska rasens renhet”. De judiska flyktingarna sågs som ett särskilt problem eftersom det fanns en föreställning om att judar förde med sig antisemitism.

Historien är full av exempel på hur antisemitismen ständigt ligger under ytan i det svenska samhället. Det är inget importerat fenomen, det ligger förborgat i den svenska folksjälen och den dök upp i Sverige långt före det ens fanns judar här. Idag dyker antisemitismen i nya former, på sociala medie, bland sverigedemokratiska företrädares ständiga flöde av antisemitiska påhopp, och den antisemitism som har sitt ursprung i Mellanösterns konflikthärdar. Men den resonerar snabbt i den svenska samhället där den antisemitiska idétraditionen ligger djupt förankrat. Därför är det viktigt att vi kompletetar vårt folkbilande uppdrag om judiska liv och svensk-judiskt kulturarv med kunskapen om hur antisemitismens rötter ser ut i det svenska samhället. Att förstå varifrån judehatet kommer, är en viktig del i att bekämpa den samtida och ständigt återkommande antisemitismen.

Därför lanserar vi under nästa år en pedagogisk satsning riktad mot skolan kring antisemitismens svenska rötter och uttryck. Det tillsammans men museets befintliga skolsatsningar om judendomen och judisk historia utgör en viktig del i det arbete som både Stefan Löfvén och Malmöforumet vill åstadkomma, men även staden och deras pågående kartläggning av förekomsten av antisemitism i Stockholms skolor. Till det viktiga arbetet vill museet gärna dra sitt strå. Det är vårt åtagande.

Christina Gamstorp
Museichef