Postad av: Torsten

11 juni, 2019

Jude utan gud!

Jude utan gud!

Kommer från ett icke religiöst hem med två överlevande föräldrar där vi inte firade några högtider alls och inte praktiserade några andra judiska sedvänjor heller. Min far avskydde allt religiöst i allmänhet och rabbiner och präster i synnerhet.

Med detta sagt fanns inga judar som var mer judar än vi. Vår judenhet bestod inte i några sympatier med diasporan utan med en stark identifiering med staten Israel, något som löper som en röd tråd genom mitt liv från så långt tillbaka jag kan minnas tills den dag som är.

Som jag uppfattar min judenhet, så är den uteslutande en nationalism sprungen ur mitt DNA och har intet med den judiska religionen att göra. Jag inser att religionen har hållit judarna samman genom åren men samtidigt ser jag gudstro som den sista i samhället allmänt accepterade vanvettet som bör motarbetas.