PRESS

Judiska museet öppnar Traces of Existence – Kattun är cotton på Norrköping stadsmuseum – de judiska kattuntrycken i den svenska historien

Judiska museet c/o Norrköpings Stadsmuseum
5 maj – 2 september 2018

Traces of Existence är en serie utställningar utanför det museala rummet på autentiska platser runt om i Sverige. Judiska museet söker i de historiska spåren efter judisk-svensk existens. I samarbete med Norrköping stadsmuseum har vi låtit konstnären Elsa Chartin fördjupa och omtolka spåren av kattuntryckaren Jacob Marcus genom sina egna textila arbeten.

I Norrköping etablerade Jacob Marcus ett kattuntryckeri i slutet av 1700-talet. De invandrade judiska kattuntryckarna kom med nya idéer och impulser från utlandet vad gällde mönster och färger. De förde också med sig nya kunskaper om produktionstekniker och rådande modetrender i Europa. Kattuntryckerierna, judehuset i Norrköping och det industriella kulturarvet är spår i historien efter familjen Marcus, spår som även leder till Judiska museets egen samling.

– En central del i den judiska erfarenheten är att vara minoritet i ett majoritetssamhälle. Traces of Existence handlar om vad som händer när människor kommer till ett nytt land. Då påbörjas någon form av process. Det kan vara anpassning, assimilation, integration eller isolering. Men en sak kan man säga med säkerhet: det påverkar både dem som kommer och dem som redan finns här, säger Christina Gamstorp, museichef på Judiska Museet.

Elsa Chartin är mönstrets mästare. Hon har länge arbetat konstnärligt med textil och mönster. Hennes känsla för monumentala sättningar liksom hennes intresse att gräva i hantverkets ursprung har återupplivat kattuntryckets mönster i det egna arbetet.

– Det är i översättningen mellan mönstrets historia och Chartins arbete som nya tolkningar kan göras. Hennes arbetsmetod blir en metafor för hur fragment ur historien viks ihop, buntas och färgas för att sedan omtolkas och vecklas ut till en ny erfarenhet. I Elsa Chartins arbeten finns både ett bevarande och en upplösning av tradition i samma andetag, säger Åsa Andersson Broms, konstnärlig ledare för Traces of Existence.